Address: 26/F, IFS, No.409, Suzhou Avenue East, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, PRC 
Tel: +86-512-69356660
 
Mail: suzhou@deheheng.com